Czym jest zaburzenie osobowości?

0
590
Czym jest zaburzenie osobowości

Każdy z nas boryka się ze specyficznymi problemami, które dotyczą pewnej sfery lub sfer jego życia. Zazwyczaj jednak problemy okresowo się zmieniają i na ich miejsce przychodzą zupełnie inne. Tylko czasami mamy do czynienia z sytuacjami, w których przez całe życie zmagamy się z podobnymi problemami, pasującymi do określonego wzorca naszego myślenia i zachowania. Właśnie taką sytuację możemy wiązać z występowaniem zaburzenia osobowości.

Jak można zdefiniować zaburzenia osobowości?

Zaburzenia osobowości to pewne szkodliwe, utrwalone wzorce zachowań, które są głęboko zakorzenione w naszej psychice i rzutują na całe nasze życie. Bez przeprowadzenia odpowiedniej terapii będą utrzymywać się przez całe życie, zazwyczaj kształtując się już we wczesnej młodości.

Zaburzenia osobowości polegają na wykazywaniu nieodpowiednich reakcji (zachowań i schematów postępowania) w porównaniu do tych, jakie wykazywane są przez ogół społeczeństwa w danej sytuacji. Ich skutkiem jest tak zwane niedostosowanie społeczne, które może objawiać się na poziomie interakcji międzyludzkich czy kontroli impulsów. Warto przy tym pamiętać, że zaburzenia te często współwystępują z zaburzeniami afektywnymi czy lękowymi.

Typy zaburzeń osobowości

Ze względu na złożoność problemu i możliwość wykształcenia się bardzo różnych sposobów reagowania na określone sytuacje, wyróżnia się cały szereg zaburzeń osobowości. Wśród nich możemy spotkać się między innymi z zaburzeniami paranoidalnymi, które objawiają się wysokim poziomem nieufności, podejrzliwości i pamiętliwością w stosunku do innych osób. Innym typem zaburzeń jest osobowość lękowa (unikająca), w której występuje wysoki poziom napięcia, niepokoju i niepewności.

U wielu osób diagnozuje się również osobowość zależną, która ma problemy z podejmowaniem samodzielnych decyzji. Osoba o takiej osobowości wydaje się bezradna i często poszukuje oparcia i potwierdzenia swojej wartości u innych ludzi. Kolejne zaburzenie to osobowość schizoidalna, która cechuje się emocjonalnym chłodem, dystansowaniem od innych i izolowaniem.

Kolejnym typem zaburzeń jest osobowość dyssocjalna, w przypadku której obserwuje się brak odpowiedzialności za swoje działania, agresję i nieprzestrzeganie norm społecznych. Z kolei osobowość histrioniczna objawia się poprzez teatralność zachowań, tendencję do manipulacji innymi i utrzymywanie płytkich relacji z ludźmi. Możemy wyróżnić także osobowość anankastyczną: taka osoba jest przesadnie perfekcyjna, pedantyczna i odznacza się wysoką sztywnością oraz skrupulatnością zachowania.

Najbardziej “popularną” i często przedstawianą w filmach i serialach jest osobowość chwiejna emocjonalnie, zwana też impulsywną lub borderline. Jej cechy charakterystyczne to chwiejność nastrojów, impulsywne działanie bez przewidywania konsekwencji, ale też odczuwanie wewnętrznej pustki, która skutkuje samoagresją i podejmowaniem prób samobójczych.

Na koniec warto dodać, że można wyróżnić także osobowość mieszaną, którą charakteryzują poszczególne wybrane cechy z opisanych powyżej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here